TỔ YẾN SẠCH – GOLD SALVA – G100

Sản phẩm: Tổ Yến Sạch  – GOLD SALVA Mã SP: G100 Trọng lượng: 100gr Số lượng: 12 tổ Tỷ lệ yến nguyên chất: 100% Tỷ lệ yến sợi: 60% – 70% Tỷ lệ yến vụn: 30% – 40% Độ khô: 100% Độ ẩm: 0% Màu: trắng ngà Làm từ tổ thô: to, già, nguyên 80%, … Continue reading TỔ YẾN SẠCH – GOLD SALVA – G100